Strajk nauczycieli zostaje zawieszony z dniem 27.04.2019 r. W związku z powyższym od dnia 29.04.2019 r. we wszystkich budynkach Bursy Gdańskiej zapewniona jest opieka nad wychowankami.********************************************

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Wychowankowie!

   Pracownicy Bursy Gdańskiej  w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku, który ma rozpocząć się 8 kwietnia. Prawdopodobna jest sytuacja, że nie będziemy w stanie zapewnić opieki w każdym budynku bursy i wychowankowie mogą zostać zakwaterowani w innej lokalizacji.

   W związku z tym proszę, aby w Bursie Gdańskiej przebywali wyłącznie wychowankowie, będącymi uczniami szkół, w których odbywają się zajęcia.

   O wszelkich zmianach i przerwaniu akcji strajkowej zostaną Państwo poinformowani komunikatem na stronie internetowej bursy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

Dariusz Grebasz – Dyrektor Bursy Gdańskiej