1) Zakwaterowanie - 100 zł.

2) Koszt wyżywienia dziennego - 18 zł, w tym:

  • śniadanie - 6 zł
  • obiad - 7 zł
  • kolacja - 5 zł

    Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na poszczególne numery kont (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka):

    OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE: 07 1240 1268 1111 0010 3857 6972 Bank Pekao SA
    OPŁATA ZA ŻYWIENIE: 09 1240 1268 1111 0010 3857 7227 Bank Pekao SA